Stichting TPZ

Over Stichting Toerusting Pastorale Zorg

Ontstaan en oprichting

Stichting Toerusting Pastorale Zorg is in het leven geroepen om conferenties zoals de drie PCM-conferenties met Leanne Payne in 1998, 2002 en 2008 in Nederland te kunnen organiseren.

Het doel van de stichting is het trainen/toerusten van professionele hulpverleners, predikanten en leken om werkzaam te zijn in pastoraat en hulpverlening door middel van genezend gebed op basis van het gedachtegoed van Leanne Payne. Dit gebeurt door het organiseren van conferenties en (het bevorderen van) het uitgeven en verspreiden van materialen, waaronder boeken, brochures, cd’s en dvd’s.

Het bestuur van Stichting Toerusting Pastorale Zorg

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Martin Tensen, voorzitter
  • Harm Bakker, penningmeester
  • Jetteke Noordzij, secretaris

Zij zijn te bereiken via info@tpz.nu

ANBI en banknummer

Stichting Toerusting Pastorale Zorg beheert de gelden voor de diverse activiteiten.
Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nr. 39066779.

Het fiscaal nummer (RSIN of ANBI nummer) van de stichting is 806920336.

Het banknummer van de stichting is NL81 INGB 0007907748
t.n.v. Stichting Toerusting Pastorale Zorg te Almere.

Beleidsplan

Overeenkomstig het doel van de stichting worden jaarlijks diverse conferenties georganiseerd, waar internationaal bekende deskundigen onderwijs geven over diverse thema’s rond innerlijke genezing. Professionals en leken op het gebied van pastoraat en hulpverlening ontvangen hier training en ervaren in de eerste plaats zelf hoe innerlijke genezing in de praktijk werkt. Hierdoor zijn de lezingen ook voor mensen die zelf innerlijke genezing zoeken van grote waarde – zij zijn dus ook welkom.

Ter ondersteuning van de lezingen, training- en gebedsmomenten door deskundigen is een team samengesteld en getraind dat ter plekke beschikbaar is voor gebed en gesprek met de deelnemers.

Beloningsbeleid

Alle activiteiten van het bestuur en de teamleden worden verricht op basis van vrijwilligheid – er is dus geen financiële beloning. Alleen de sprekers op de activiteiten ontvangen een beloning.

Teamleden die veel tijd in de stichting investeren of specifieke deskundigheid inbrengen (zoals vertalers) ontvangen een vrijwilligersvergoeding, conform de regels die daarvoor in Nederland gelden.

Jaarverslagen

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2022