Stichting TPZ

Leanne Payne

* 1932  † 2015 

De werkwijze van TPZ is gebaseerd op het gedachtegoed van Leanne Payne

Leanne Payne richtte in 1981 Pastoral Care Ministries op. Zij genoot internationale bekendheid vanwege haar lezingen en diverse publicaties over het ervaren van Gods Tegenwoordigheid en de genezing van de totale mens.

Samen met haar team verzorgde ze jarenlang vijfdaagse conferenties in de Verenigde Staten en Europa.
Om gezondheidsredenen stopte ze dit conferentiewerk in 2008. Het doel was om mensen te helpen die lijden onder seksuele gebrokenheid, gebrek aan zelfaanvaarding, verslavingen en diepgewortelde emotionele wonden.

PCM wilde mensen in de kerken trainen in de bediening van genezend gebed. Het werk werd overgenomen door Ministries of Pastoral Care. Kijk voor meer informatie op: www.ministriesofpastoralcare.com

Leanne behaalde aan Wheaton College een graad in de Engelse literatuur en later twee titels in theologie en pedagogiek. Pastoral Care Ministries (PCM) werd opgericht om predikanten, priesters, geïnteresseerde professionele werkers en leken in seminars en conferenties te leren hoe zij Gods genezende genade aan anderen konden doorgeven. Het aantal brieven dat zij kreeg leverde het overtuigende bewijs van het aantal mensen dat door haar boeken en de bediening van PCM was geraakt. Leanne overleed op 18 februari 2015.

‘Ik leerde het onzichtbare te zien met de ogen van mijn hart, het onhoorbare te horen met de oren van mijn hart.’
- Leanne Payne

Leanne’s inzicht in de manier waarop God ons geneest kwam voort uit haar eigen ervaring.
Ze schreef het volgende:

‘Ik ben persoonlijk dankbaar dat de omstandigheden van mijn leven als jongvolwassene, hoewel toentertijd heel pijnlijk, me tot het punt brachten om met heel mijn hart het aangezicht van de Heer te zoeken. Temidden van grote persoonlijke nood ontdekte ik de genezende Tegenwoordigheid van Christus.

Ik vond al de schatten die het evangelie van Christus belooft aan de arme, degene met een gebroken hart, degene die gebonden is door de zonde en trots van zichzelf en anderen. Mijn levensschip was gestrand op de puntige, scherpe rotsen van een echtscheiding en ik was achtergebleven in de overtuiging dat ik een Redder nodig had, Eén die bij mij zou blijven, die Zijn eeuwige leven en volheid van zijn zou verenigen met mijn beperktheid, onvolwassenheid en onvolmaaktheid als schepsel(…) Ik leerde het onzichtbare te zien met de ogen van mijn hart, het onhoorbare te horen met de oren van mijn hart.

Met andere woorden, ik leerde om afhankelijk te zijn van Gods genezende Tegenwoordigheid bij Zijn volk. De pijn van het belanden aan het absolute einde van ieder zelfvertrouwen had me in de veilige haven van Gods liefde en zorg gebracht. Daar, in Zijn Tegenwoordigheid, durfde ik, als iemand die een oneindig waardevolle, maar gebroken vaas voor de kunstenaar neerlegt, de gebroken stukken van mijn denken en hart uit te spreiden. Daar, in het volste vertrouwen op Zijn genezende liefde, richtten mijn ogen zich in gehoorzaamheid op Hem en zag ik hoe Hij niet alleen mijn gebroken hart herstelde, maar het verenigde met het Zijne.’

‘Ik vond al de schatten die het evangelie van Christus belooft aan de arme, degene met een gebroken hart, degene die gebonden is door de zonde en trots van zichzelf en anderen.’
- Leanne Payne

Gods Tegenwoordigheid in ons midden

Centraal in het onderwijs van Leanne staat het inzicht in de Incarnationele Werkelijkheid.

Wij beklimmen niet een ladder naar God toe, zoals andere religieuze systemen onderwijzen. In plaats daarvan daalt God zelf tot ons af, neemt onze natuur en de beperkingen van onze wereld aan en brengt zijn Tegenwoordigheid in ons midden. De Incarnatie, het kruis, de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus vormen de basis van alle genezing, want het is door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest temidden van de gemeente dat Jezus zijn bediening voortzet.

Wanneer ons hart wordt bekeerd en onze wil met God wordt verenigd door de kracht van zijn Geest zijn we vrij om onze plaats in de dood van Christus in te nemen en met Hem verenigd te worden. Het incarnationele patroon werkt zo heel praktisch in onze eigen geestelijke groei. Door de Heilige Geest kunnen we zeggen: ‘een Ander leeft in mij! Ik ben niet alleen, want mijn Heer heeft beloofd dat Hij bij mij zal zijn, of ik het nu voel of niet. Dit is mijn ware identiteit als kind van God.’

Heilig en verheven

De apostel Paulus heeft gezegd ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid’.

Leanne herinnerde ons eraan dit altijd in gedachten te houden en de werkelijkheid van deze waarheid te praktiseren:

‘Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont. Dit is mijn echte ik, het centrum van waaruit ik naar God kan luisteren en Hem in gehoorzaamheid als mijn Heer kan antwoorden.’

- Leanne Payne

Verre van het zoeken naar ‘de God binnenin’ riep Leanne ons echter op om altijd buiten onszelf naar boven op te zien naar de God die heilig en verheven is, hoog boven ons, en toch ook tegenwoordig met ons en in ons door de kracht van zijn Geest.

We lijden als moderne, twintigste-eeuwse mensen onder het materialistische denken van onze tijd. Het is moeilijk voor ons om Gods Tegenwoordigheid te erkennen, terwijl onze hele samenleving ons leert om het leven vanuit een puur rationeel perspectief te bezien. Omdat we dikwijls lijden onder een ‘splitsing’ tussen hoofd en hart zijn we vaak afgesneden van het volledige begrip van Gods genezende kracht die door de bediening van de vroege kerk werkte.

Leanne benoemde de ernstige persoonlijkheidsproblemen die ontstaan wanneer we afstand doen van de intuïtieve, verbeeldende aspecten van onszelf, die deel vormen van onze erfenis als ‘geschapen naar Gods beeld’ en ons geloof reduceren tot kennis over God in plaats van de wandel met God. 

Wanneer we hierin niet een juiste balans terugvinden worden we gevoelig voor een ongedurig activisme aan de ene kant, of een verlammende passiviteit aan de andere kant. We zullen voortdurend proberen om de liefde en aanvaarding van God te bereiken en toch niet in staat zijn deze te ontvangen, omdat we het vermogen hebben verloren om in zijn Tegenwoordigheid te verkeren, om ons hart voor Hem te openen.

Degenen die PCM scholen bijwoonden, ervoeren vaak persoonlijke strijd die de wereld ofwel niet serieus neemt of ziet als ongeneeslijk. Degenen die lijden onder seksuele neurosen, ernstige frustratieneurosen of tekorten gedurende hun kindertijd, of die misbruikt zijn – allen worden in Gods genezende Tegenwoordigheid geroepen waar ‘de hemel doorbreekt’. 

De getuigenissen van degenen die als resultaat van Leanne’s bediening persoonlijke heelheid en vreugde hebben leren kennen, bewezen de zalving van de Heilige Geest op haar werk. Door te leren anderen te vergeven, zelf Gods vergeving te aanvaarden en zichzelf te aanvaarden hebben veel christenen in nood nieuwe hoop en kracht gevonden om het leven aan te kunnen door de hulp die ze hebben ervaren van Leanne en haar team. Sommige van de diepst verwonde mensen zijn in Gods plan de sterkste leiders geworden.

Samenwerken met God

Wanneer we leren om onze identiteit in onze hemelse Vader te vinden, zullen we als mannen en vrouwen samen wandelen in onderwerping aan zijn gezag en in de juiste balans leren samenwerken.

Als vrouw begreep Leanne dat haar speciale roeping bestond uit het naar voren roepen van die unieke vrouwelijke wijsheid waarop mannen in deze tijd vaak het zicht hebben verloren of waar ze zelfs bang voor zijn. Leanne zocht en waardeerde de speciale gaven van degenen die met haar samenwerken. God gaf een aantal sterke mensen die in de bediening naast haar stonden. Het team werd gekenmerkt door harmonie en liefde. Leanne had hoge verwachtingen van haar toehoorders. De meeste mensen die haar hoorden werden niet alleen geestelijk, maar ook intellectueel uitgedaagd.
Vanuit haar wetenschappelijke achtergrond en studie van het werk van C.S. Lewis maakte ze gebruik van een veelkleurige en rijke erfenis van filosofische, psychologische en theologische inzichten. Haar doel was niet alleen te spreken tot het hart, maar om ons moderne mensen het gezond verstand terug te geven, de woorden en het bijbelse wereldbeeld waarmee we de hedendaagse cultuur kunnen begrijpen en evalueren. Toch was Leanne niet gericht op kennis, noch op de miraculeuze genezingen die ze in haar samenkomsten zag. Haar gebed was altijd ‘Heer Jezus, verhef Uw kruis boven ons’, en ‘Heer, heb Uw wereld lief door mij heen.’

Kritiek op Leanne Payne

Het werk van Leanne Payne roept soms vragen op. Klopt het wel wat ze zegt? Wat is de kritiek op Leanne Payne’s gedachtegoed?

Download het artikel over de kritiek op Leanne Payne, en lees meer over de kritiek op Leanne Payne’s gedachtegoed.

Artikel

De dwaalleer
van Leanne Payne

door Martin Tensen

Bibliografie

Hieronder zie je een overzicht van alle boeken die door Leanne zijn geschreven, en die zijn vertaald in het Nederlands.
In samenwerking met uitgeverij Coconut kun je de boeken bestellen.

Real Presence (1979) 

Aslans adem 
Kok, 2002

Listening Prayer  (1994) 

Luisterend bidden 
Kok/Carmelitana, 1998

The Broken Image ( 1981)

Het gebroken beeld 
Navigator Boeken, 2000

Crisis in Masculinity (1985) 

Crisis in mannelijkheid
Navigator Boeken, 1998.
Aangepaste uitgave Coconut, 2009

Restoring the Christian Soul  (1991)

Herstel van identiteit door genezend gebed 
Navigator Boeken, 2000.
Aangepaste uitgave Coconut 2009

Heaven’s Calling (2008)

U riep en ik antwoordde – Autobiografie 
Coconut, 2008

The Healing Presence  (1989)

Gods Tegenwoordigheid geneest 
Kok/Carmelitana, 1997