Stichting TPZ

Waar kan ik terecht voor hulp?

Begeleiding en/of gebed
door TPZ-teamleden

Heb je een of meer van de boeken van Leanne Payne gelezen? Herken je jezelf in deze boeken en verhalen? Een goede volgende stap is om naar een TPZ-conferentie te komen. Daar worden de basisthema’s uit deze boeken doorgewerkt. Je krijg zo beter inzicht in de patronen in je leven en vormt een beeld van hoe genezing en groei werkt

Ben je op zoek naar iemand die persoonlijk met je kan bidden voor innerlijke genezing op de manier zoals je in de boeken van Leanne Payne leest en op de TPZ-conferenties hoort en/of ziet? 

Dan kun je contact opnemen met een van de TPZ-teamleden. 

TPZ-teamleden hebben jarenlange ervaring. Sommigen zijn alleen beschikbaar voor gebed, anderen passen gebed in in een breder begeleidingstraject. Teamleden in deze laatste categorie hebben allemaal hun eigen expertise en werkwijze. Je leest er meer over op de website die bij hun naam wordt vermeld. 

Hieronder vind je de gegevens van beschikbare teamleden. 
Neem gerust contact op voor informatie over hun expertise, tarieven, etc.

Neem contact op met onze teamleden

Gebed en counseling

Harm

Harm Bakker
 

Locatie: Voorthuizen

Marijke
woocommerce-placeholder
Jan

Jan en Marijke Dekker

Locatie: Renkum

Martin Tensen
 

Locatie: Almere

Ineke

Ineke Zuidhof
 

Locatie: Amersfoort

Therapeutische begeleiding

Wilmie
Braakman

Locatie: Nieuwleusen (bij Zwolle)

Henneline

Henneline van Eijk-van Diermen

Locatie: Utrecht de Meern

Alychet

Alychet van der Hooning

Locatie: Wapenveld

Mieneke

Mieneke Klapwijk -van Wijk

Locatie: Nijkerk

annie

Annie de Weerd - van Leeuwen

Locatie: Leusden

Supervisie

annie

Annie de Weerd - van Leeuwen

Locatie: Leusden

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.