Stichting TPZ

Meld je nu aan voor de volgende TPZ Conferentie:

Het kruis en het herstel van alle dingen

delen in de triomftocht met Jezus

2 en 3 februari 2024

Spreker: Mark  Pertuit

Locatie: De Lichtboog in Houten
Aanbidding & Worship o.l.v. Jan Willem en Gerdien van Delft

Hoe kunnen we je helpen?

Ik wil meer van God ontvangen

Ik wil mijn cliënten beter helpen

Ik wil nieuwe inspiratie opdoen

Wat is innerlijke genezing?

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
In ons hart liggen de ervaringen, indrukken en overtuigingen opgeslagen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord en vertekend. 

Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden naar boven te brengen. Ze komen inclusief herinneringen en emoties naar de oppervlakte, waarna we ze samen met de Heer Jezus doorwerken. Hij geeft genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. We leren vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. 

Zo worden we meer zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt.

Zie de meer uitgebreide beschrijving bij ‘Veelgestelde vragen’

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik,
het centrum van waaruit ik
naar God kan luisteren
en Hem in gehoorzaamheid
als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik, het centrum van waaruit ik naar God kan luisteren en Hem in gehoorzaamheid als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne

Christus in mij

Christus met mij, Christus in mij,
Christus achter, Christus voor mij,
Christus naast mij,
Christus om mij te winnen,
Christus om mij te bemoedigen
en op te richten,
Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus in stilte, Christus in gevaar,
Christus in het hart
van allen die mij liefhebben,
Christus in mond
van vriend en vreemdeling.

Christus met mij, Christus in mij,
Christus achter, Christus voor mij,
Christus naast mij,
Christus om mij te winnen,
Christus om mij te bemoedigen en op te richten,
Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus in stilte, Christus in gevaar,
Christus in het hart  van allen die mij liefhebben,
Christus in mond van vriend en vreemdeling.

Gebed van verbondenheid met Jezus

Johannes 14:19-20 en 23

‘Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven.
Dan zal je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn
en dat ik in jullie ben (…)
Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg.
Mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen.’

Johannes 14:19-20 en 23

‘Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zal je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben (…)
Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’

Leg je hand op je hart en bid:

Dank u, Vader, dat u in mij leeft. 
Dank u dat een Ander in mij leeft. 
Dank u Jezus dat u in de Vader bent, 
     en dat ik in u ben. 
U, Jezus, en de Vader zijn in mij 
     en ik ben onderdeel 
     van een eeuwige cirkel van liefde. 
Amen.

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.