Stichting TPZ

Praktische toolkit en toerusting voor hulpverleners en pastoraal werkers

Stichting TPZ ondersteunt hulpverleners en pastoraal werkers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling

Beluister lezingen

Beluister de beste opnames van meer dan 20 jaar TPZ-Conferenties nu allemaal online

Lees boeken

Verdiep je kennis over innerlijke genezing met in het Nederlands vertaalde boeken

Bezoek een conferentie

Kom naar de volgende TPZ-conferentie en ervaar wat innerlijke genezing betekent

Stichting TPZ als partner voor professionals

Je kunt als professional op meerdere manieren met ons samenwerken.

Kom samen met je cliënt naar een TPZ-conferentie

We faciliteren hulpverleners die samen met hun cliënten naar een TPZ-conferentie komen. Neem even contact op voor de mogelijkheden.

Betrek een teamlid bij een therapeutisch traject

Wil je een ervaren TPZ-teamlid betrekken bij (een aspect van) een therapeutisch traject met je client? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Doe mee in een intervisiegroep

Ontwikkel jezelf in een intervisiegroep met andere hulpverleners en pastoraal werkers die met dezelde uitdagingen worstelen als jij. Neem contact op.

Volg een supervisietraject bij één van onze teamleden

We hebben TPZ-teamleden die LVSC gekwalificeerd zijn in het begeleiden van een supervisietraject. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Bestel de cursusmap 'Innerlijke genezing voor jezelf en anderen'

Deze 4-rings A4-map bevat meer dan 20 thema’s en ruim 300 pagina’s. 

Met deze cursusmap ben je goed voorbereid om complexe uitdagingen waar jouw cliënten tegenaan lopen.

Bekijk hier de inhoudsopgave 

Kosten: € 49,50 (inclusief verzendkosten)

“Wat zou het mooi zijn als de kerk meer en meer een plek wordt waar mensen naartoe komen om genezing te ontvangen – geestelijk, lichamelijk én psychisch.”

- Martin Tensen, voorzitter Stichting TPZ

Wat is de juiste positie?

Voor wie een ander helpt om innerlijke genezing te ontvangen is het belangrijk om in de juiste positie te stappen. Dat is niet die van hulpverlener, arts, redder of verzorger. Lucas 5:17-26 toont een passend beeld: als vriend van de verlamde, die hem bij Jezus brengt. 

De verlamde man kan niet zelf bij Jezus komen. Zo voelen veel mensen zich: wat ze ook doen, het lukt niet. Jezus blijft ver weg. Maar ze willen wel naar Hem toe.

De vier mannen zien hun vriend lijden en weten wat er nodig is. Ze doen alles om hem op de plek te krijgen waar genezing te vinden is. Ze geloven dat Jezus hem kan helpen, en hun geloof wordt zelfs de basis voor zijn genezing (vers 20 ‘toen hij hun geloof zag…’). In dat geloof doen ze de gekste dingen. Ze breken zelfs het dak ervoor open. Een vriend heeft geloof, ook als de ander het (even) niet meer heeft. Hij houdt geloof, vertrouwen en moed, en blijft dat benadrukken.

En Jezus? Die is druk bezig, maar nooit té druk. In de mensenmassa neemt hij alle tijd voor de enkeling en voor zijn nood. Het plan van de vrienden was om de verlamde op zijn bed voor Jezus te leggen. Maar er gebeurt iets veel mooiers. Ik denk dat hij Jezus niet vanaf de grond aankijkt – maar op ooghoogte, hangend in de lucht. Hij kijkt dan Jezus recht in de ogen, en Jezus’ blik werkt al genezend. Jezus zet hem mentaal op zijn voeten, al voordat Hij hem fysiek geneest.

Dit moment is ook confronterend, want de waarheid komt op tafel. Zijn zonden moeten worden opgeruimd en Jezus blijkt daarin gespecialiseerd, tot verbazing en woede van de omstanders.

Opvallend is dat vergeving de sleutel blijkt tot zijn fysieke genezing. Het mentale proces is bepalend voor het fysieke proces. Zo speelt vergeving een centrale rol bij innerlijke genezing: vergeving vragen, anderen vergeven en jezelf vergeven (dat is eigenlijk: vergeving ontvangen). Daar draait het altijd weer om. Deze man is hierna nooit meer dezelfde.

De vrienden doen maar één ding: ze kijken toe. En na de genezing vieren ze samen met hun genezen vriend feest. Ze vragen natuurlijk wat er is gebeurd en wat er in hem omgaat. En ze verbazen zich samen over de kracht van Jezus. Hun geloof blijkt genoeg om hun vriend een nieuw leven te brengen.

Voor wie met een ander aan de slag gaat, is het van groot belang eerst zelf de oefeningen en processen te ervaren en door te lopen. Kom dus naar een TPZ-conferentie en stap er middenin.

Download de toolkit voor hulpverleners

Lees boeken over innerlijke genezing​

Over innerlijke genezing en het gedachtegoed van Leanne Payne zijn veel boeken vertaald. 
Tienduizenden mensen hebben dankzij deze boeken antwoord gevonden op diepe identiteits- en geloofsvragen.

Als je meer wilt leren over innerlijke genezing vormen de volgende boeken een goede start:

Herstel van identiteit

Door genezend gebed
Door Leanne Payne

Dit is het tweelingzusje van Gods Tegenwoordigheid geneest: het vormt de uitwerking van de principes voor de pastorale praktijk. Aan de hand van talrijke voorbeelden werkt Leanne uit hoe innerlijke genezing ‘werkt’.

Innerlijke genezing voor jezelf en anderen

Delen 1, 2 en 3
Door Rita Bennett

De drie klassiekers van Rita Bennett over innerlijke genezing geven een toegankelijke en evenwichtige uitleg van de genezing van de ziel. De drie delen bouwen op elkaar voort en bieden samen voldoende informatie om met bidden voor jezelf en anderen te kunnen beginnen.

4 stappen naar een sterke identiteit

Door Dr. Henry Cloud

In dit unieke boek neemt dr. Henry Cloud de lezer stap voor stap mee door de vier basisstappen naar een sterke identiteit:

  1. gehechtheid aan anderen
  2. grenzen en individuatie
  3. inzicht krijgen in goed en kwaad in onszelf en anderen
  4. verantwoordelijkheid nemen als volwassen persoon

Beluister lezingen van Stichting TPZ

Stichting TPZ organiseert al meer dan 20 jaar conferenties over innerlijke genezing. We hebben bijna alle conferenties op video of MP3 opgenomen. Deze lezingen stellen we gratis beschikbaar via de website.

Ben je nieuw? Dan raden we deze lezing aan:

Het Immanuëlproces - Studiedag

Door Juliana Wilhelm –  Als cliënten hun geloofsleven willen inbrengen in het therapeutisch proces, is het eenvoudig om over God te praten – het is een veel grotere uitdaging om de cliënt te helpen zelf met God te praten.

Juliana Wilhelm gaat in op de praktische en ethische aspecten van de Immanuël-aanpak bij emotionele genezing, zoals die is ontwikkeld door Karl Lehman. Aangezien we anderen alleen zover kunnen helpen als we zelf zijn, zul je bij deze lezingen zowel met je hoofd als met je hart leren. We doen veel oefeningen waarin je de Immanuël-aanpak persoonlijk ervaart.

Spreker: Juliana Wilhelm

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik,
het centrum van waaruit ik
naar God kan luisteren
en Hem in gehoorzaamheid
als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik, het centrum van waaruit ik naar God kan luisteren en Hem in gehoorzaamheid als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne