Stichting TPZ

Financieel verslag 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met een financieel positief resultaat van  € 8.278
Saldo  1-1-2020  €   4.506 
Saldo  31-12-2020 € 12.784

Conferenties
Door de uitbraak van de corona pandemie was het onmogelijk om een conferentie te organiseren. 
De geplande conferentie in april moest hierdoor worden afgezegd.
In januari 2020 was het nog wel mogelijk te starten met de TPZ-Academie. 

Overige inkomsten en uitgaven
De TPZ-Academie heeft aan deelnemersgelden € 3.859 opgebracht.
De kosten waren € 4.463.
Dit betekent dat er een startverlies was van € 604.
De inkomsten uit overige bronnen (o.a. giften)  bedroeg € 11.934.

De gevolgtrekking
Financieel gezien was 2020 een gezond jaar.
De liquiditeitspositie van de stichting is versterk met € 8.278.

Oost-Souburg
F.J.M. Lammers, penningmeester