Stichting TPZ

Financieel verslag 2018

Het jaar 2018 is afgesloten met een in financiële zin positief resultaat van € 9.067,00.
Het saldo bedroeg op 1-1-2018 € 2.818,00 en op 31-12-2018 was dit € 11.885,00.

Conferenties
De deelnemers aan de twee conferenties zorgden voor een totaalbedrag aan
inkomsten van € 25.332,00.
De kosten van deze activiteiten bedroegen € 17.370,00.
Dat maakt een positief resultaat van € 7.962,00.

Overige inkomsten en uitgaven
De inkomsten uit overige bronnen (giften) bedroegen € 7.632,00.
De overige uitgaven bedroegen € 6.527,00.

Gevolgtrekking
Financieel gezien was 2018 een gezond jaar. De liquiditeitspositie van de stichting is versterkt. Dit geeft ons de mogelijkheid om in 2019 de website verder te ontwikkelen en lezingen voor een groter publiek gratis toegankelijk te maken.

Oost-Souburg
F.J.M. Lammers, penningmeester