Stichting TPZ

Financieel verslag 2019

Het jaar 2019 is afgesloten met een financieel negatief resultaat van  – €  7.379
Saldo  1-1-2019       € 11.885   
Saldo  31-12-2019  € 4.506

Conferenties
De deelnemers aan de twee conferenties zorgden voor een totaalbedrag aan inkomsten van €  32.635.
De kosten van deze activiteiten bedroegen €  33.658. 
Dat maakt een negatief resultaat van – €  1.023.

Overige inkomsten en uitgaven
De inkomsten uit overige bronnen (o.a. giften) bedroegen €  6.300.
De overige uitgaven bedroeg €  6.456. 
Er is dus een negatief resultaat  – €  156
Daarnaast zijn in 2019 alle lezingen van de afgelopen jaren gedigitaliseerd, waardoor de lezingen nu makkelijk en snel bereikbaar zijn. De kosten daarvoor waren  €  6.200.

De gevolgtrekking
Financieel gezien was 2019 een zwaar jaar. De liquiditeitspositie van de stichting is verzwakt. Wel zijn we in staat geweest om alle lezingen te digitaliseren en beschikbaar te stellen, zoals ons plan was voor 2019.

Oost-Souburg
F.J.M. Lammers, penningmeester