Stichting TPZ

[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]Het jaar 2013 is afgesloten met een in financiële zin negatief resultaat van € 10.294,00. (in 2011 en 2012 was dit € 9.660,00 negatief, resp. € 861,00 positief)

Conferenties
Er werden drie themadagen, een tweedaagse conferentie (met Mario Bergner) en een driedaagse conferentie gehouden (met de Bodishbaughs).
De deelnemers aan deze bijeenkomsten zorgden voor een totaal bedrag aan inkomsten van € 80.661,00 (in 2011 en 2012 was dit € 71.872,00 resp. € 67.139,00).

De kosten van deze conferenties bedroegen € 92.881,00. Het resultaat was dus € 12.220,00 negatief. (In 2011 en 2012 waren de resultaten € 7.595,00 negatief, resp, € 476,00 positief).

Overige inkomsten en uitgaven
De inkomsten uit de overige bronnen bedroegen € 11.841,00.
De cd-verkoop lag iets hoger dan in 2012.
Collectes en individuele giften brachten aanzienlijk meer op.
De overige uitgaven betroffen voornamelijk de vergoedingen voor stuurgroepleden en de administrateur, € 7.500,00 (gelijk aan die in 2011).

De totale overige uitgaven bedroegen € 9.137,00 (in 2011 en 2012 was dit € 11.713,00 resp. € 10.573,00).

Gevolgtrekking
Financieel gezien was 2013 een slecht jaar. Samen met de cijfers uit 2011 bevestigen de resultaten van 2013 dat het houden van meerdaagse conferenties met overnachting niet meer verantwoord is. Ook de overige conferenties en de cd-verkoop leveren qua financieel resultaat onvoldoende op om de overheadkosten te dekken. Hierdoor is de liquiditeitspositie in 2013 aangetast.

Het totale bedrag op de twee betaalrekeningen en de kapitaalrekening daalde van € 20.322,00 tot € 10.028,00 per eind 2013.

Bilthoven
N. B. Kalma, penningmeester[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]