Stichting TPZ

Financieel verslag 2017

Het jaar 2017 is afgesloten met een in financiële zin negatief resultaat van € 6.530,00.
Het saldo bedroeg op 1-1-2017 € 9.348,00 en op 31-12-2017 was dit € 2.818,00.

Conferenties
De deelnemers aan de twee conferenties zorgden voor een totaalbedrag aan inkomsten van € 37.681,00.
De kosten van deze activiteiten bedroegen € 35.867,00.
Dat maakt een positief resultaat van € 1.814,00.

Overige inkomsten en uitgaven
De inkomsten uit overige bronnen (giften, verkoop van cd’s ) bedroegen € 8.127,00.
De overige uitgaven bedroegen € 16.471,00.

De gevolgtrekking
Financieel gezien was 2017 een moeizaam jaar waarin de liquiditeitspositie van de stichting is aangetast. Er is in 2017 geïnvesteerd in een nieuwe website. Dit geeft ons naar de toekomst toe veel mogelijkheden om het werk van TPZ toegankelijker te maken.

Oost-Souburg
F.J.M. Lammers, penningmeester