Stichting TPZ

Financieel verslag 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een financieel positief resultaat van € 8.757
Saldo 1-1-2022 € 20.064
Saldo 31-12-2022 € 28.821Conferenties

In 2022 heeft de uitbraak van de wereldwijde corona pandemie het opnieuw onmogelijk gemaakt conferenties te organiseren. In februari 2023 is de eerstvolgende conferentie.
Er is in 2022 € 7.825 aan deelnemersgelden ontvangen voor de conferentie van 2023.

Overige inkomsten en uitgaven
De overige inkomsten in 2022 van € 3.318 zijn uitsluitend ontvangen giften.
De uitgaven zijn beperkt gebleven tot in totaal € 2.386.

De gevolgtrekking
Financieel gezien was 2022 een stabiel jaar.
De liquiditeitspositie van de stichting is versterkt met € 932.
Dit bedrag is exclusief de deelnemersgelden voor de conferentie van februari 2023.

Oost-Souburg
F.J.M. Lammers, penningmeester