Stichting TPZ

Zelfaanvaarding – Gwen & Sandy Purdie – Themadag 2011

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Gwen en Sandy Purdie spreken in deze MP3 serie over zelfaanvaarding. Wie zichzelf kan aanvaarden zoals hij of zij is gemaakt en geworden, is ook in staat om een ander te aanvaarden. Totdat we onszelf aanvaarden, zullen we jaloers, kritisch, hard en veroordelend naar anderen zijn. In plaats van uit ons echte ik, leven we dan vanuit ons onechte ik. Het ‘onechte ik’ zoekt zijn identiteit in zijn rol, carrière, klasse of deskundigheid. Kortom, in de wereld buiten zichzelf. Als we vanuit ons onechte, oude ik leven, voelen we ons pas goed als anderen ons bewonderen om wat we doen en presteren. Het oude ik probeert van anderen de bevestiging te krijgen die alleen God kan geven. Het echte ik is door God tot een nieuwe schepping uitgeroepen, het is de ziel die gered is en eeuwig leeft. Het is het ik dat op Christus is gericht. Dit echte ik mogen we met grote dankbaarheid en nederigheid aanvaarden en met vreugde vieren. Als we vanuit het echte ik leven, vergeten we onszelf, want we zijn te druk met kijken naar Jezus, met hem gehoorzamen en met hem samenwerken om de wereld lief te hebben. Zoals Paulus zegt: ‘het leven is mij Christus.’ Alleen als we dit nieuwe ik volledig aanvaarden, ontdekken we ons nieuwe centrum, onze eenheid met Christus. Te kunnen horen, ontvangen en echt geloven dat God dit tegen je zegt, is het proces van zelfaanvaarding. Hoe meer beschadigd mensen zijn door afwijzing, hoe dieper dit proces gaat. Als we in staat zijn om onze leugens te ruilen voor Gods waarheid over ons, is dat de stap van onvolwassen naar volwassen christen zijn. De stap van leven onder de wet naar leven door de Geest. Het is de stap van luisteren naar andere stemmen naar luisteren naar en geloven wat God zegt.