Stichting TPZ

Religie, Wetenschap En Seksuele Identificatie – Mario Bergner & Jeffrey Satinover – Themadag 2009

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deze MP3 serie gaat over hulpverlening aan mensen die zich ongewenst seksueel aangetrokken voelen tot de eigen sekse. Sommige christenen veroordelen homoseksualiteit. Anderen accepteren het als een gegeven. Deze themadag belicht een derde weg: die van herstel van de liefde. Mario Bergner en Jeffrey Satinover belichten het thema vanuit theologisch, pastoraal-psychologisch en wetenschappelijk oogpunt.

Mario Bergner vertelt in zijn boek Herstel de liefde over het proces dat hij zelf ervoer vanuit zijn homoseksuele achtergrond. Hij is episcopaals priester (de Amerikaanse tak van de Anglicaanse kerk) in Christ Church, Boston en directeur van Redeemed Lives (www.redeemedlives.org), een organisatie die christenen toerust in genezend gebed en counseling. Mario Bergner is gastdocent aan verschillende universiteiten en leidt conferenties op het gebied van innerlijke genezing in Amerika, Europa, Azië en Afrika. Mario is getrouwd en is vader van vijf kinderen.

Jeffrey Satinover is psychiater, psychoanalyticus en natuurkundige. Hij is o.a. docent psychologie en religie aan Harvard University en voormalig voorzitter van de C.G. Jung Stichting in New York. Zijn laatste boek, The Quantum Brain, onderzoekt het raakvlak van neurowetenschap, kunstmatige intelligentie en kwantummechanica. Hij is de auteur van het hoofdstuk over jungiaanse psychotherapie in de Encyclopedia of Psychotherapy. Hij geeft regelmatig lezingen over het raakvlak van wetenschap en religie. Zijn bekendste boek op dit terrein is Homosexuality and the Politics of Truth, een van de belangrijkste moderne bronnen in de discussie rond de vraag of homoseksualiteit is aangeboren.

Lezing 1 ‘De openbare discussie’ Lezing 2 ‘Het verlenen van pastorale zorg’ Lezing 3A ‘Biologie en wetenschap: wat onderzoek echt laat zien’ Lezing 3B ‘Het veranderingsproces vanuit therapeutisch oogpunt’ Lezing 4 ‘Seksualiteit in politiek en sociologie in de 21e eeuwse samenleving’