Stichting TPZ

Genezing van de wil – Conlee en Signa Bodishbaugh – Themadag 2006

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mensen met een zwakke wil voelen zich gedwongen dingen te doen die ze niet willen. Ze hebben geleerd dat nee zeggen egoïstisch is. Ze gaan gebukt onder gevoelens van machteloosheid, onder de verwachtingen en eisen van anderen.

Tegelijkertijd worden ze gekenmerkt door het ontvluchten van verplichtingen, het gebruiken van smoesjes en manipulatie. Vaak worden ze passief en afhankelijk.

Onze wil is een van de kostbaarste dingen die we van God hebben gekregen. God wil geen marionetten waarbij Hij aan de touwtjes trekt. De praktijk is dat onze wil is beschadigd en verzwakt. We zijn marionetten geworden van mensen, van onze baas, soms zelfs van de kerk. We zijn bereid onze vrijheid op te geven in ruil voor zekerheid en bevestiging.

Deze patronen zijn al vroeg in ons leven ontstaan. Bijvoorbeeld doordat je dominante of manipulerende vader/moeder geen nee accepteerde. Je koos ervoor je aan te passen en te doen wat er werd verwacht, tegen je eigen wil in. Uit angst voor straf of afwijzing werd zo je wil gebogen of gebroken.

In de kerkgeschiedenis is eeuwenlang geruzied over de toestand van de menselijke wil. Sommigen benadrukten onze totale vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, anderen onze verdorvenheid en onbekwaamheid om het goede te kiezen. Beide standpunten doen geen recht aan de realiteit. Begrippen als ‘sterven aan je eigen wil’ lijken vroom, maar het is een voorbeeld van ongezonde theologie. Het is een vorm van geestelijke suïcide.

God wil dat we zelf keuzes maken en gericht zijn op Hem. Hij wil dat we rechtop staan. Hij kan onze wil genezen door deze één te maken en te verenigen met zijn wil. Dit zet ons in de ruimte.

Genezing is een proces van leren kiezen, jezelf durven zijn, veiligheid, bevestiging en bescherming. Het is gebaseerd op een stevige identiteit in Christus.