Stichting TPZ

Conferentie: Vrede zij u – Mark Pertuit – April 2017

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

VREDE ZIJ U
Hoe Jezus je verwonde hart geneest
Na zijn opstanding uit de dood verscheen Jezus aan al zijn volgelingen. De meest beschadigde onder hen gaf Hij op een persoonlijke en unieke manier aandacht: Maria van Magdala, Petrus, Thomas, etc. Hun diep verwonde hart werd genezen in de ontmoeting met Hem. Hierdoor konden ze als vernieuwde mensen hun plaats innemen in zijn koninkrijk. Zijn begroeting was tegelijk een belofte: ‘Vrede zij u.’
In de week na Pasen 2017 willen we Jezus’ groet opnieuw horen en in onze eigen situatie ontvangen hoe Hij ook nu zonden vergeeft, wonden geneest, bindingen verbreekt en duisternis verdrijft. We worden zoals we zijn bedoeld – en mogen leren leven in zijn vrede.