Stichting TPZ

Besef van (wel-)zijn – Lin Button – Themadag 2004

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
In deze MP3 serie zal Lin Button spreken over besef van zijn, een breed begrip dat een centrale plaats in het denken van Leanne Payne inneemt. Het reikt van ‘zijn’ in filosofische zin (het eigen zijn in diepte kennen) tot het psychologische gevoel een eigen plek te bezitten. Wanneer het intact is, leidt het tot een basisgevoel van het eigen wezen. In geval van beschadiging ontstaan diepe problemen rond het eigen ik. Vanuit de ontwikkelingspsychologie wordt het in de vroege kindertijd door de moeder opgewekt en uit het zich in een diep gevoel van innerlijke vrede, het gevoel dat alles goed is. Het ontbreken ervan brengt een gevoel van ‘niet-zijn’ (‘sense of non-being’) dat grote beschadigingen in de persoon tot gevolg kan hebben. In vier lezingen gaat Lin Button in op de genezing van het besef van zijn.