Stichting TPZ

Een TPZ-conferentie opzetten in jouw kerk of gemeente

door Martin Tensen, voorzitter stichting TPZ
(versie 19 januari 2016)

Stichting Toerusting Pastorale Zorg (TPZ) heeft jarenlang landelijke trainingsdagen en conferenties georganiseerd in conferentieoorden en op centrale landelijke locaties.

De komende jaren willen we vooral plaatselijke kerken en gemeentes in het hele land ondersteunen. In dit document leggen we uit hoe je dit idee in jouw gemeente kunt oppakken.

TPZ heeft tientallen trainingsdagen en conferenties georganiseerd rond het thema innerlijke genezing, waar duizenden mensen aan hebben deelgenomen. TPZ-teamleden hebben bovendien veel kleine cursussen in het land verzorgd zoals de cursus Luisterend bidden. In pastorale teams worden de principes van innerlijke genezing steeds meer gebruikt. TPZ wil graag meer samenwerken met plaatselijke kerken in de stad/regio. Deze samenwerking heeft veel voordelen:

 • De gemeente ervaart de input van deze bediening midden in het gemeenteleven.
 • De vrijwilligers in allerlei takken van het gemeenteleven ervaren de conferentie als een blijk van zorg en waardering voor hun inzet.
 • De kosten worden aanzienlijk lager, want de deelnemers zorgen zelf voor hun maaltijden en overnachting.
 • Mensen uit de regio kunnen gemakkelijk aansluiten.
 • Dus: de kerk/gemeente kan TPZ uitnodigen om samen de conferentie Gods Tegenwoordigheid geneest te organiseren!

Wat wij bieden

 • Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de conferentie, zowel inhoudelijk als zakelijk (zoals de algemene opzet, de landelijke promotie en de financiële risico’s). Het programma wordt in overleg met de plaatselijke gemeente(n) gemaakt.
 • Wij zorgen voor een team van internationaal bekende sprekers over het thema innerlijke genezing die deze bediening (zoals verwoord in de missie van TPZ) op een professionele manier vorm kunnen geven.
 • Wij zorgen voor een Nederlands team bestaande uit 20-25 getrainde gebedsmedewerkers.
 • Wij zorgen voor deskundige muzikanten die de aanbidding verzorgen (afgestemd op de thema’s en veilige sfeer van de conferentie).

Wat wij vragen

 • De leiders in de kerk/gemeente steunen het project en er is breed draagvlak.
 • Het gebouw van de kerk/gemeente kan minstens 200 mensen herbergen ( in verband met de samenkomsten en de catering).
 • Het gebouw is van vrijdag tot en met zondag overdag beschikbaar (als jullie gemeentesamenkomsten in een schoolgebouw zijn, kun je plannen in een vakantieweek).
 • De gemeente is bereid de zondagse dienst(en) in te passen in de conferentie. We overleggen hoe we van beide kanten tot een optimale invulling kunnen komen.
 • Een vergoeding per deelnemer. Richtprijs voor deelnemers uit de organiserende gemeente is € 50 en voor deelnemers van buitenaf € 95. De definitieve prijzen zijn afhankelijk van allerlei factoren.

Extra mogelijkheden

Er zijn allerlei extra opties mogelijk zoals
– Gerichte training voor het pastorale team in de gemeente.
– Voor de leiders: een (aanvullende) persoonlijke gebedssessie met de sprekers op de dag na de conferentie
– Het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden aan deelnemers van buiten.

Algemene tips

 • Het TPZ-gedachtegoed biedt een belangrijke verdieping naast cursussen zoals Celebrate Recovery, Life hurts – love heals, de Alpha cursus.
 • Zoek samenwerking met andere kerken/gemeenten in de stad/regio zodat er een breed draagvlak groeit.
 • We willen graag ver van tevoren plannen, dus het is prima om bijvoorbeeld een of twee jaar van tevoren te beginnen met nadenken en overleggen.
 • Presenteer de conferentie als een ‘event’ die de deelnemers helpt om te groeien in hun relatie met Jezus en in discipelschap.
 • Vraag ons om als voorbereiding op de conferentie een preek te verzorgen, of een cursus Luisterend bidden of Innerlijke genezing.
 • Vraag ons aansluitend een cursus te verzorgen.
 • Stimuleer mensen uit de gemeente om vooraf elders een TPZ-conferentie bij te wonen, zodat veel mensen weten wat ze kunnen verwachten en wat de impact ervan is.
 • Stimuleer gemeenteleden om te lezen over innerlijke genezing (zie voor een overzicht van goede boeken onze site www.tpz.nu). Je kunt deze boeken voor de gemeente in grotere aantallen met korting bestellen via www.coconut.nu.
 • Gebruik bijvoorbeeld het artikel Bidden als professie om de basisprincipes van innerlijke genezing uit te leggen (dit artikel staat op onze website).

Mail ons via info@tpz.nu. We nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.