Stichting TPZ

11 adviezen over psychisch gezond blijven

Tijdens de conferenties besteden we veel aandacht aan het proces om psychisch gezond te worden. Maar als je dat bent, hoe blijf je dan psychisch gezond? Het gaat in dit artikel dus over de psychische kant van ons leven, niet zozeer over de geestelijke kant.

Dit artikel is geschreven door Clyde Kilby en staat in de werkmap van Lin Button.

 1. Tenminste eenmaal per dag zal ik mijn blik op de hemel richten en mezelf eraan herinneren dat ik, een bewustzijn met een geweten, me op een planeet bevind, bewegend in de ruimte, met wonderlijke, mysterieuze dingen boven me en om me heen.
 2. In plaats van het idee waar we aan gewend zijn van een gedachteloos en eindeloos evolutionair proces waar we niets aan toe kunnen voegen noch aan af kunnen doen, zal ik aannemen dat het universum geleid wordt door een Intelligentie en dat, zoals Aristoteles zei van het Griekse drama, een begin, een middenstuk en een einde vereist. Dit zal me redden van het cynisme, door Bertrand Russell weergegeven voor zijn dood, toen hij zei: ‘Er is duisternis buiten mij, en wanneer ik sterf zal er duisternis in mij zijn. Er is nergens grootsheid, nergens onmetelijkheid, slechts een moment van nietigheid en daarna niets meer.’
 3. Ik zal de leugen niet geloven dat deze dag, of welke dag dan ook, alleen maar een volgende dubbelzinnige en moeizame periode van vierentwintig uur is, maar in plaats daarvan een unieke gebeurtenis is, vol met (als ik dat wil) waardevolle mogelijkheden. Ik zal niet zo dwaas zijn om te veronderstellen dat moeite en pijn totaal boosaardige intermezzo’s in mijn bestaan zijn, maar ladders die beklommen moeten worden om moreel en geestelijk volwassen te worden.
 4. Ik zal mijn leven niet tot een smalle rechte lijn maken met een voorkeur voor abstractie boven de werkelijkheid. Ik zal weten wat ik doe wanneer ik abstraheer, wat ik natuurlijk vaak moet doen.
 5. Ik zal mijn eigen uniciteit niet minachten door anderen te benijden. Ik zal ophouden in mezelf te graven om te ontdekken binnen welke psychologische of sociale categorieën ik misschien zou vallen. Meestal zal ik mezelf gewoonweg vergeten en mijn werk doen.
 6. Ik zal mijn ogen en oren openhouden. Eenmaal per dag zal ik gewoon naar een boom, een bloem, een wolk of een mens kijken. Dan zal ik me helemaal niet bezighouden met vragen over wat ze zijn, maar gewoonweg blij zijn dat ze zijn. Vol vreugde zal ik ze de ruimte geven een mysterie te zijn van wat Lewis hun ‘goddelijk, magisch, huiveringwekkend en extatisch’ bestaan noemt.
 7. Soms zal ik terugdenken aan de frisse manier van kijken die ik in mijn kindertijd had en proberen, tenminste voor even, een kind te zijn ‘met het pure, onbewolkte gelaat en de dromerige ogen van verwondering’ (Lewis Carroll).
 8. Ik zal het advies van Darwin opvolgen en me regelmatig richten op dingen die de verbeelding aanspreken zoals goede literatuur en goede muziek, bij voorkeur, zoals Lewis voorstelt, een oud boek en tijdloze muziek.
 9. Ik zal de duivelse, snelle voortgang van deze eeuw niet al mijn energie laten opslorpen, maar in plaats daarvan zal ik, zoals Charles Williams aanraadde, ‘het moment volbrengen zoals het komt’. Ik zal proberen gewoon goed te leven in het nú, omdat de enige tijd die bestaat nú is.
 10. Al was het alleen maar om variatie in mijn gezichtspunt te verkrijgen, zal ik eerder aannemen dat mijn voorouders uit de hemel komen dan uit grotten
 11. Zelfs als zou blijken dat ik fout zit, zal ik mijn leven erom verwedden dat deze wereld geen idioterie is, noch bestuurd wordt door een afwezige landheer, maar dat vandaag, déze dag, er een penseelstreek wordt gezet op het kosmische canvas die ik te zijner tijd met vreugde zal zien als een penseelstreek, gezet door de architect die Zichzelf de Alfa en de Omega noemt.