Stichting TPZ

TPZ-Academie

29 januari en 12 februari 2020

Module 1

'Incarnationele Werkelijkheid'

met Mark Pertuit

Het gaat beginnen: de TPZ-Academie. Professionals vertellen vaak dat TPZ hen met de conferenties, trainingsdagen, materialen en boeken inspireert. We willen nu een nieuwe stap zetten en samen met andere (toekomstige) professionals de methodische vertaalslag maken van het TPZ-gedachtegoed naar de werkvloer.

Wat is de TPZ-Academie?

De TPZ-Academie is een plek waar we de principes die Leanne Payne en anderen ons hebben geleerd methodisch vertalen naar onze praktijksituatie.

De centrale vraag op de TPZ-Academie is: hoe passen we de zekerheid van Gods Tegenwoordigheid in ons en met ons toe in de praktijk van alledag?

Het betekent studeren, zoeken, bidden, overleggen, zwoegen en nieuwe dingen maken. Eigelijk alles wat hoort bij een workshop in de oorspronkelijke Engelse betekenis: een plek waar je klust, werkt, experimenteert, tussendoor even bijkomt en vooral leert. Waar je dingen maakt die je in het dagelijks leven nodig hebt en waarmee je de wereld mooier en beter maakt.

Uitgangspunt is dat we de werkvloer wat te bieden hebben: aan de vergadertafel en op de preekstoel, in de therapieruimte en het buurthuis, in gezondheidscentra en op het marktplein, op Twitter en Insta, in de collegezaal en de zandbak.

We hebben behoefte aan een grondig christelijk mensbeeld, gebaseerd op het orthodox-christelijk wereldbeeld en een juist Godsbeeld. Alle drie worden ze bedreigd en moeten ze worden hersteld. Daarom komen op de TPZ-Academie allerlei TPZ-thema’s aan de orde die hierover gaan, zoals Incarnationele Werkelijkheid, besef van (wel)zijn, luisterend bidden, het zuivere voorstellingsvermogen, versterking van de wil, etc.

Hoe ziet de TPZ-Academie eruit?

De TPZ-Academie is georganiseerd per module. Een module behandelt één hoofdthema (zie hieronder). Een module bestaat uit twee lesdagen. 

Tussen de twee lesdagen door liggen (meestal) 14 dagen voor verwerking, bezinning en verdieping. Dit gebeurt aan de hand van leesopdrachten en verwerkingsopdrachten. Vooraf zijn er ook leesopdrachten. Deze opdrachten helpen om snel verdieping in het thema te brengen.

De vier lesdelen (feitelijk workshops) worden geleid door Mark Pertuit en bestaan uit verschillende werkvormen, zoals college, bespreking, hand-outs, Q&A, oefentijd en intervisie. Werken in grote en kleine groepen wisselen elkaar af.

De kleine groepen worden begeleid door TPZ-teamleden. Zij hebben ieder hun eigen specialisme. 

We gaan ervan uit dat je de TPZ-activiteiten kent en dat je ook bekend bent met het TPZ-gedachtegoed. Je kiest de thema’s uit die voor jou (en je werk) relevant zijn.

Thema's die we behandelen zijn o.a.:

Elke module van twee lesdagen behandelt één van deze hoofdthema’s. Elke module staat op zichzelf en is dus los te volgen. Per jaar verwachten we twee of drie hoofdthema’s door te werken. Als je mee wilt doen, schrijf je je in voor een module van twee lesdagen. Daar betaal je dus ook in één keer voor.

"Het doel is dat we de werkvloer wat te bieden hebben: aan de vergadertafel en op de preekstoel, in de therapieruimte en het buurthuis, in gezondheidscentra en op het marktplein, op Twitter en Insta, in de collegezaal en de zandbak."

Voor wie is de TPZ-Academie?

Of je nu werkt/studeert in de zorg, social work, journalistiek, onderwijs of theologie en pastoraat, je zult deze problematiek (al dan niet duidelijk) tegenkomen. De TPZ-Academie zal je helpen om je attitude als christen-professional op dit terrein te versterken.

Het thema van de eerste module:

‘’INCARNATIONELE WERKELIJKHEID’

Wat ga je ontdekken in de eerste module van twee lesdagen?

De eerste module gaat over de betekenis van ‘Incarnationele Werkelijkheid’, de term die Leanne Payne gebruikt voor het beschrijven van de bijbelse openbaring dat Koning Jezus, door zijn Geest, is gekomen om ons kleine leven te verenigen met zijn leven. 

Met andere woorden, Koning Jezus en de krachtige werkelijkheid van zijn koningschap zijn beschikbaar – persoonlijk en voor ons gezamenlijk. 

Jezus zegt over deze werkelijkheid in zijn beknopte verkondiging van het evangelie: ‘Het koninkrijk van God (d.w.z. Gods actieve heerschappij) is nabij.’

Gods leven in ons en met ons (incarnationele werkelijkheid) is de basis voor een christelijk begrip van de werkelijkheid. We bekijken wat de nabijheid van onze liefdevolle en krachtige Heer betekent voor ons inzicht in de mens. Wat zijn de consequenties van deze visie op persoonlijkheid en persoonlijke identiteit? En hoe beïnvloedt dit ons wereldbeeld?

De pastorale en klinische praktijk gebeurt vaak (ook in christelijke kring) in de context van een syncretistisch wereldbeeld (christendom vermengd met niet-christelijke of heidense/wereldse vooronderstellingen). Als we nadenken over incarnationele werkelijkheid moeten we daarom ook kijken naar het grote verhaal van de wereld (wereldbeeld) en hoe we daarover denken. We bespreken hoe we er zeker van zijn dat we in het ware verhaal leven en hoe we anderen helpen om ook in dat verhaal te leven.

Als we ons in het bijbelse verhaal bevinden worden we ons bewust van Gods Tegenwoordigheid. Praktisch gezien betekent dit dat praten over deze werkelijkheid alleen juist is als het is verbonden met de demonstratie ervan. Net als bij Jezus moeten de woorden en werken van het Koninkrijk samengaan. Daarom bespreken we hoe we anderen Gods Tegenwoordigheid kunnen brengen.

 • Hoe luisteren we op de juiste manier naar het Woord?
 • Hoe werken we met Hem samen in de bediening? 
 • Hoe ziet dat eruit? 
 • Hoe groeien we in samenwerken met het krachtige werk van de Heilige Geest? 
 • Hoe combineren we belangrijke psychologisch inzichten, zonder dat de psychologie het werk van de Geest verslindt? 

We ontdekken dat als het kruis de basis is van onze theologie en onze praktijk, dit alles veel eenvoudiger wordt dan we vaak denken…

Over de spreker

Mark Pertuit

De TPZ-Academie wordt geleid door Mark Pertuit. 
Mark werkt al 25 jaar in de bediening van innerlijke genezing, eerst met Desert Stream Ministries en later meer dan 10 jaar als hoofdspreker naast Leanne Payne (in haar Pastoral Care Ministries conferenties). 
Mark is voorganger in de Vineyard. Hij werkte o.a. in Antwerpen en in Washington DC. Hij werkt momenteel als pastoraal werker en docent Engels. 
Mark is directeur van King’s Arms Ministries
Mark heeft een master in psychologie (Rutgers University) en in theologie (Universiteit van Oxford). Daarnaast deed hij de lerarenopleiding Engels aan de universiteit van Cambridge.
In Nederland is Mark bekend als leider van een aantal TPZ-conferenties en trainingen. Hij is een deskundig en begaafd spreker, die diepgang combineert met humor en veel praktijkervaring. 
Mark woont met zijn vrouw Angela en twee kinderen in België.

Schrijf je nu in voor module 1 van de TPZ-Academie

Programma module 1 29 januari en 12 februari 2020

09.00 uur Inschrijving en koffie/thee
09.30 uur Workshop 1
10.45 uur Pauze
11.15 uur Workshop 2
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshop 3
14.30 uur Pauze
15.00 uur Workshop 4
16.30 uur Einde

De leesopdrachten voor deze eerste module van twee lesdagen zijn:

1. Uit Gods Tegenwoordigheid geneest van Leanne Payne:
Hoofdstuk 1-4 uit deel 1

 • 1. Onze kleinheid vieren
 • 2. Gods Tegenwoordigheid praktiseren
 • 3. Geestelijke kracht en autoriteit
 • 4. Scheiding van Gods Tegenwoordigheid: de val van God-bewustzijn naar ik-bewustzijn

Omdat dit boek in herdruk is, kun je de betreffende hoofdstukken in pdf ontvangen. Vraag het aan via info@tpz.nu. Voorjaar 2020 verschijnt er een nieuwe Nederlandse versie.

2. Uit Luisterend bidden van Leanne Payne:
Hoofdstuk 8 en 9 uit deel 2

 • 8: Luisteren naar God
 • 9: Belemmeringen voor luisterend bidden
 • Verzamel tijdens het lezen je vragen, opmerkingen en verlangens.

3. Lees vooraf aan de eerste lesdag de brief aan de Hebreeën.

Praktische informatie

Locatie:
De TPZ-Academie wordt gehouden in ‘De Wittenberg’ in Zeist. Deze prachtige locatie ligt midden in de bossen, waar je in de lunchpauze van kunt genieten.

Adres:
De Wittenberg
Krakelingweg 10
3707 HV Zeist

Hier lees je meer informatie over de locatie

Hoe je er komt:
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid, maar de locatie is slecht bereikbaar met OV. Daarom raden we je aan zo mogelijk met elkaar mee te rijden.

Je krijgt de week van tevoren een meerijderslijst zodat je contact met elkaar kunt opnemen en vervoerskosten kunt delen. Op deze lijst staan je naam, woonplaats en telefoonnummer. Als je niet op deze lijst wilt staan kun je dit per e-mail doorgeven aan het team via info@tpz.nu.

Kosten voor deelname aan module 1:
€ 150,00 standaardticket
€ 80,00 studenten/uitkeringsgerechtigden
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie/thee en lunch. 

Overige informatie:

 1. De workshops worden in het Engels gehouden. Er is geen vertaling.
 2. Inloop vanaf 09.00 uur. Afsluiting om 16.30 uur.
 3. Er is een boekentafel aanwezig.
 4. Je ontvangt per module een certificaat.
 5. Het is niet mogelijk om slechts één dag van een module te volgen. 

Aanmelding en annuleren

In geval van annulering vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
Eventueel betaalde kosten worden bij vooraf annuleren teruggestort.
Voor vragen kun je terecht bij info@tpz.nu.

Onze visie voor de TPZ-Academie

Aan het eind van haar boek Gods Tegenwoordigheid geneest beschrijft Leanne Payne een droom die veel lijkt op het idee van de TPZ-Academie. Als we als christenen onze plaats innemen komt er bijzondere kracht:

‘Deze kracht geeft God ons als wij als christenen in theologie, psychologie, psychiatrie, medische wetenschappen en hulpverlening, in de eerste plaats het incarnationele begrip van de christelijke werkelijkheid herwinnen, en vervolgens in eenheid bijeenkomen, van elkaar leren en samenwerken met God die met ons is. [Dan] zal de wereld opnieuw alles van ons kunnen leren waar het gaat om de ziel van de mens.
De vroege christenen hadden zoveel liefde voor de heidenen om hen heen en zoveel respect voor hen als geschapen naar Gods beeld, dat ze zelfs hun doden begroeven in plaats van hun lichaam over te geven aan ontbinding en oneer. Ze waren niet bang voor een ander wereldbeeld, maar handelden vol overtuiging vanuit hun eigen visie. Ze brachten Gods Tegenwoordigheid in een wereld in nood.’